Natessen AB
Gröenvägen 11
438 91 Landvetter
Sweden

Öpettider: 9-17.00 (vardagar)
+46 31 432 032
info@kivikslillaraa.se
www.natessen.com

Vanliga frågor

Vänligen läs innan du ställer en fråga

Hur kan jag bli en kund?

För att kunna bli kund hos oss krävs det att du har ett registrerat företag och ett organisationsnummer. Privatpersoner hänvisas till våra återförsäljare. För att handla i webbutiken hos Natessen behöver Ni ett kundnummer. Fyll i dina uppgifter i formuläret på sidan. Ansökan kommer att behandlas och därefter kontaktar vi dig via e-post eller telefon. Alla obligatoriska fält måste fyllas i, Natessen säljer endast till registrerade företag.

Hur snabbt ni levererar?

Leverans av godset sker med av säljaren utvald transportör. Leverans skall ske inom avtalad leveranstid. Har någon leveranstid inte överenskommits skall leverans ske utan oskäligt dröjsmål. Har ingen leveransklausul särskilt avtalats, skall leverans ske ”Ex Works”. Leveransklausuler skall tolkas i enlighet med vid avtalets ingående gällande INCOTERMS. Varorna kan även hämtas på Natessens lager Fraktkostnaden är 150kr för paketorder understigande 3000kr exklusive moms. Om den fraktfria gränsen ej uppnås på grund av beställda varor är slut på lager åligger detta kunden att komplettera om denne önskar fraktfri leverans.

Jag vill reklamera. Hur gör jag?

Synlig skada eller brist, som kan antas ha uppkommit under transport och som upptäcks vid godsets ankomst, skall, om godset kvitteras på särskild fraktsedel eller annan frakthandling, genast anmälas till fraktföraren genom anteckning på frakthandlingen. Mottagaren skall snarast kontrollera om godset är behäftat med dold skada och omgående anmäla detta till fraktföraren, dock senast 7 dagar efter godsets ankomst. Därjämte skall alltid säljaren underrättas. Fel eller brist skall reklameras till säljaren inom 10 arbetsdagar efter det att felet eller bristen upptäckts eller bort upptäckas. Reklamationen skall göras skriftligen och innehålla uppgift om felets eller bristens art och ungefärliga omfattning. Reklamerade varor skall hållas tillgängliga för säljarens inspektion. Reklamerar ej köparen på föreskrivet sätt inom föreskriven frist trots att han upptäckt eller bort upptäcka fel eller brist, förlorar han rätten att framställa anspråk på grund därav. Vi ersätter heller inte skador som uppkommit efter felaktig förvaring.

Hur hittar jag till er?

Natessen AB
Gröenvägen 11 –  438 91 Landvetter – Sweden
031-432032
Måndag – Fredag 08:30 – 12:00 och 13:00 till 17:00
info@kivikslillaraa.se

Skicka en fråga till oss