Vi älskar äpplen!

CAFÉET I KIVIK

RÅVARUBUTIKEN

 

Superfoods och ekologiska livsmedel av fantastisk rå (raw) kvalitet!

 

Vid Skånes ostkust, mitt i österlenska Kivik, låg fram tills hösten 2015 ett litet rawfood-café som faktisk, när det startades av Vilda och Erik Rosenblad, var det första i Sverige.

Nu finns själva caféet inte längre kvar, men däremot fortfarande det varumärke på förstaklassiga rawfood-produkter som bär caféets namn - Kiviks Lilla Råa, samt webbutiken Råvarubutiken, där dessa och många andra fantastiska produkter går att finna. Denna webbutik förvärvades i början av 2016 av Natessen AB, ett företag baserat i västra Sverige som sedan flera år tillbaka utan mellanhänder importerat ekologiska livsmedel, kakaoprodukter och superfoods från Sydamerika.

Hur sammanfattar man då bäst den filosofi som låg bakom makarna Rosenblads café och dess varumärke? Jo, genom de tre fundamenten, ekologi, kvalitet och ursprung.

Ekologin var en självklarhet för caféet, och för produkterna likaså. Erik och Vilda ville sprida spännande mat och produkter, men en förutsättning var att råvarorna producerades på ett miljömässigt hållbart sätt.

Kvaliteten var minst lika väsentlig, och står ofta i fokus hos varor som hanterats under låga temperaturer. Man vill att varorna ska behålla sin unika smak, färg och textur. Varje produkt har omsorgsfullt valts ut från dessa kriterier.

Ursprunget hanlar om att kunna, för sin egen del och kunderna, visa på en transparens kring hur och var varorna har producerats. Idag finns många superfood- och hälsokostprodukter på marknaden som har ett dolt ursprung. Ofta vet inte återförsäljare, mellanhänder, eller ens producenter riktigt under vilka förutsättningar råvaran har producerats. Vi ville korta leden, arbeta med leverantörer som gärna delade med sig om hur varorna producerades och som tog sitt sociala ansvar gentemot odlare och anställda.

 

Testa våra varor från Kiviks Lilla Råa idag, du kommer att märka skillnaden!

 

Hjärtliga hälsningar,

Natessen, Råvarubutiken och Kiviks Lilla Råa

 

 

 

 

 

 

Kiviks Lilla Råa